Katera so izhodišča za ocenjevanje v šolskem letu 2020/2021?

Izhodišča