Začetek terenskega dela 1.in 2. skupina ; THE BEGINING OF THE FIELD WORK GROUPS 1 AND 2

navodila