Spoštovane kolegice,
v poletnem času sem bil povabljen k sodelovanju v projektu Medkulturni dialog in državljanska kultura, ki ga vodi dr. Marina Lukšič Hacin. Temeljni namen projekta je evidentirati stanje zastopanosti vsebin, ki se dotikajo medkulturnega dialoga in državljanske kulture v učnih načrtih, kar bom opravil sam. Eden od ciljev projekta pa je tudi evidentiranje obstoječih in preteklih projektov na šolah o tej temi.

Upam na povratno informacijo s terena, da bomo lahko evidentirali eventualne projekte, ki so se ali se še odvijajo na to temo  v Sloveniji. Časovno bi zadevo omejili na zadnjih 10 let. Prve informacije bi bile dobrodošle že do 3. septembra na moj elektronski naslov.
Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujem in vam kot tudi vsem učiteljem želim uspešen začetek novega šolskega leta.

Vojko.Kunaver@zrss.si   

Last modified: Wednesday, 26 February 2014, 3:47 AM