Informacije o nekaterih projektih in gradivih,  ki se smiselno navezujejo na izobraževanje za demokratično državljanstvo:

·         V okviru ESS projekta o državljanski vzgoji, ki ga izvajajo na fakulteti za družbene vede

     so uredili  novo spletno stran.

             Najdete jo na www.drzavljanska-vzgoja.org.

·         Predstavitev ESS projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport.

  Najdete jih na:

http://www.mss.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//6464/

·         Izšla je nova številka Informativnega biltena za poučevanje državljanske vzgoje, ki izhaja v okviru projekta Sveta Evrope "Izobraževanje za demokratično državljanstvo" ter v okviru sodelovanja Ministrstva za šolstvo in šport (sektor za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve) in Pedagoškega inštituta.

Informativni bilten je objavljen na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT na naslovu:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/mednarodno/solstvo/doc/29_6_2010_Letnik_VII_%C5%A1tevilka_1.doc

·         SLOGA je v aprilu 2010 izdala publikacijo o globalnem učenju v Sloveniji. Publikacija predstavi koncept globalnega učenja, predvsem pa se osredotoči na predstavitev slovenskih organizacij, ki se s področjem globalnega učenja ukvarjajo ter na predstavitev njihovih aktivnosti (delavnic, razstav). Primerno za vse, ki se s področjem globalnega učenja že ukvarjajo ali pa bi se želeli, in ne vedo, kako in koga povabiti na pomoč. Publikacijo je v okviru delovne skupine za globalno učenje pripravila Nina Arnuš. Publikacija se nahaja na spletnem naslovu:  www.sloga-platform.org

·         Na spletni strani informacijskega urada Sveta Evrope v RS so predstavljene številne dejavnosti in aktualne informacije s področja izobraževanja za človekove pravice v RS in v Evropi:

http://www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/evropa_je_vec_kot_si_mislis/sodelovanje_z_zavodom_enostavno_prijatelji/

Prav tako tudi na :

·         http://www.lmit.org/

·         http://www.unicef.si/main/home.wlgt

·          www.evropavsoli.si.  ( predstavljeni razpis, nagrajena dela, dosedanji natečaji… Poleg tega pa s tudi »debatni kotiček« - za  izmenjavo idej

·         http://www.amnesty.si/ocp/ucenje-cp 

Amnesty International Slovenije vabi vse šole po Sloveniji, da se letos ob dnevu človekovih pravic, 10. 12. 2010 pridružijo vseslovenskemu maratonu pisanja apelov za ustavitev ali popravo kršitev človekovih pravic, ki se dogajajo po svetu.

Pisanje apelov se lahko vključi v ure državljanske vzgoje in etike, spoznavanja družbe, zgodovine ,  geografije, slovenskega ali angleškega jezika, družboslovja.

S sodelovanjem pri maratonu pisanja apelov se pri mladih krepi aktivno državljanstvo, veča se zavedanje o možnostih ukrepanja ob kršitvah človekovih pravic, hkrati pa mladi tudi vadijo pisanje uradnih pisem. Hkrati gre za aktivnosti, ki mladim odpirajo obzorja o dogajanju po svetu in krepijo empatijo!

Za več informacij, prijavo na maraton in na obveščanje o organiziranih aktivnostih, ki ga bodo sestavljale,  pišite na maraton@amnesty.si.

Zavod PIP je v sodelovanju s partnerji pripravil projekt aktivendrzavljan.si, ki poteka od 2009 in bo potekal do 2012. (več informacij o projektu najdete  na spletnem naslovu Zavoda PIP)

 •  Mednarodno leto mladih

   

                Združeni Narodi so za začetek mednarodnega leta mladih določili 12.8.2010, z letom mladih pa želijo

                spodbuditi energijo, domišljijo in pobude svetovne mladine pri

                premagovanju ovir, s katerimi se sooča človeštvo. Skupščina Združenih narodov je pozvala vlade

                civilno družbo, posameznike in skupnosti po svetu, da ob tem dogodku podprejo aktivnosti tako na

                 lokalni kot na mednarodni ravni. Vir: ZaVedno Mladi


  Pika J. Gramc

  Zavod RS za šolstvo
  PROGRAMSKA SKUPINA ZA FILOZOFIJO IN DRUŽBOSLOVJE
  Parmova 33, 1000 Ljubljana
  T: +38612363105
  F: +38612363150
  U:
  http://www.zrss.si

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Last modified: Wednesday, 26 February 2014, 3:47 AM