Razmišljanje o pouku na daljavo na razredni stopnji

1

KAKO ZAČETI IN NA KAJ SE OPRETI?

UVODNI PREMISLEK

V času pouka na daljavo želim z učenci vzpostaviti vsakodnevno rutino. Pomeni, da bom izbrala okolje, ki ga učenci poznajo - to je ZOOM. Starši so se z ZOOM-om seznanili že na prvem roditeljskem sestanku. Prve dni pouka na daljavo si želim učencem predvsem dati občutek, da smo povezani in da jih spremljam. Prvi dan bom stopila v stik z vsakim posameznim učencem - tudi za to potezo imam cilje v učnih načrtih in se nanašajo na sporazumevanje, odnose in delovne navade.  Poleg zooma pa bomo uporabili tudi steno  PADLET, ki so jo učenci uporabljali že v računalniškem kotičku v šoli. pri čemer se je izkazalo, da tudi učenci, ki še ne berejo znajo uporabiti ikono * za dodajanje objav in vpisati svoje ime. Njegova uporaba je enostavna. V prvem razredu torej uporabljam ZOOM za stik in komunikacijo in PADLET za zbiranje dokazov in povratnih informacij. Videokonferenco bomo imeli vsak dan ob isti uri (z učenci, ki v tistem času ne bodo prisotni bom stopila v stik po drugi poti), po potrebi pa še z manjšimi skupinami  ali posameznimi učenci. Staršem sem že prejšnji teden sporočila, kakšne je njihova vloga pri pouku na daljavo in kako bo potekal urnik. 

Cilji za vzpostavitev stika z učenci:

Cilji povezani z izobraževalnim delom, pri čemer si pomagal s cilji označenimi s ! v digitaliziranih učnih načrtih: 

 • pokazati učencem nekaj osnovnih navodil, ki jim jih bom podajala dnevno za delo,
 • uresničiti cilj predmeta SPO in SLJ,
 • SLJ: poslušati zvočno pravljico in se ob koncu dneva o njej pogovarjati (osebe, kraj, prostor, poustvarjanje); sodeluje v telefonskem ali drugem pogovoru z drugo osebo; 
 • SPO - sklop JAZ in SKUPNOSTI: učenci vedo, da je za uspešno učenje nujno pravilno razporediti čas, prepoznajo čustvena stanja pri sebi;  znajo prepoznati nevarne situacije doma in v prostem času ter se jim izogniti,; razumejo pomen navad, ki jim pomagajo pri učenju, znajo si pripraviti prostor za učenje.

Cilji  za skrb za dobro počutje in zdravje učencev: 

 • učenci v zvezke narišejo urnik dneva, si uredijo svoj prostor za učenje glede na njihove možnosti in pogoje,
 • izberejo gibalno dejavnost, ki jo bodo ta teden ponavljali (predlagam jim preskakovanje kolebnice, ki so jo dobili v šoli in jo imajo pri sebi). 

Navodilo učencem v pogovoru s posameznikom, preko katerega tudi dobimo vpogled v situacijo otroka: 

 • Najprej si uredi svoj kotiček, v katerem se boš vsak dan učil. Očisti svoje potrebščine. Pripravi zvezke. Nariši načrt svojega učnega kotička v zvezek.

Navodila učencem na videokonferenci (trajanje 20 minut): 

 • Predstavim jim pikograme, ki jih bomo uporabljali za urnik - poznajo jih že iz razreda. Vsak dan se bomo ob njih dogovorili za delo naslednjega dne. 
 • Dogovorimo se za gibalno veščino tedna - preskakovanje kolebnice. 
 • Učencem pripovedujem kratko pravljico z namenom napovedi samostojnega poslušanja pravljice. 
 • Podam jim navodilo za poslušanje pravljice do naslednje videokonference, ki bo naslednji dan ob isti uri. Povezavo učencem pripnem na Padlet. 


DAN  V DNEVNIKU UČITELJICE PRVEGA RAZREDA V ČASU POUKA NA DALJAVO

Zjutraj kot ponavadi – hitim, da pripravim še zadnja gradiva za moje prvarčke. Danes bomo preko videokonference določali prvi zlog in iskali besede na enak prvi zlog. Vsako jutro se 8.30 dobimo na videokonferenci Jitsi Meet. Povezava je stalna, že od začetka šolskega leta smo s starši imeli sestanke in govorilne ure na tej povezavi in sedaj jih čaka takoj, ko se priključijo v Google Classroom. Tu sem tudi ustvarila predmet Sodelovanje s starši, kar smo uporabljali že od začetka šolskega leta in staršem ni tuje. V Google Classroom vstopajo s svojim – učenčevim šolskim e naslovom, tako da nimam težav z nekaterimi težko prepoznavnimi naslovi staršev. Za delo na daljavo sem ustvarila predmet November –šola na daljavo. Tu jim po dnevih na enem mestu pripravim  vsa navodila, naložim vse predstavitve in moje posnete video razlage. Vse pripravim tako, da v največji možni meri zagotovim, da učenci po vstopu v e učilnico, delajo samostojno. Navodila so ob besedilu podana še s piktogrami, vsak učenec označi svoje počutje ter načrtuje svoje delo – pozorno poslušanje, natančno opazovanje ter odgovorno obnašanje in učenje. Ob koncu dneva svoje delo ovrednoti. Letos sem se odločila, da se osredotočim na veščine in jih načrtujemo, razvijamo in vrednotimo pri vseh predmetih. V šoli v živo so bili tega že navajeni, sedaj pa smo to rutino prenesli v elektronsko obliko. Starši jim pomagajo pri oddaji dokazov o učenju, ki se za vsakega učenca zbirajo posebej. Tako vsakemu učencu v komentar zapišem še povratno informacijo. Vse je veliko enostavnje, preglednejše in lažje kot spomladi, ob prvem valu epidemije. Sama ob tem čutim večje zadovoljstvo, saj imam bistveno boljši pregled nad delom vsakega posameznega učenca in dajem kvalitetnejše ter bolj strnjene povratne informacije.

Učenci se na videokonferenco priključijo že 15 minut pred začetkom, se skupaj – vsak na svoji strani zaslona igrajo, klepetajo, jaz pa jih poslušam z ugasnjeno kamero in mikrofonom. Če zaprem oči, se počutim kot v razredu! Nato se prikažem in že vedo, da najprej sledi kakšna igra nato pa resnejše delo. Pri delu mi zelo koristi vse, kar sem formativno že uporabljala v razredu – povratna informacija s palci, žrebanje imen, vrednotenje na podlagi kriterijev,… Že pred odhodom na počitnice jih je zanimalo, ali bodo v šoli na daljavo imeli odmor za igranje – in po koncu videokonference ga seveda imajo. Spet jih večina ostane vključenih in se igrajo, klepetajo. Imajo tisti nujni stik, ki jim ga tako manjka. Ob pol desetih pa se dobimo – tisti, ki želijo, še pri matematiki. Vedno jih ostane vsaj polovica, ostali pa se odjavijo in delajo sami ob pomoči staršev. Ko končamo še z drugo videoknferenco, se poslovimo. Že med videokonferenco razmišljam o starših, ki delajo od doma in ves čas, kar mimogrede, nudijo vso podporo še svojemu otroku. Res jih občudujem in cenim.

Nato se že lotim pripravljanja navodil, gradiv, snemanja, ustvarjanja iger,… za naslednji dan, vmes pokukam v e učilnico. Dobim sporočilo mame, ki sporoča, da kolo sreče za telovadbo ne deluje. Preizkusim – meni kot učiteljici deluje, če se prijavim kot učenka pa ne. Kje sem spet s to tehniko… napišem prijazno sporočilo, da se moram sama še veliko naučiti in ker je danes lepo vreme, se naj gibajo s pravimi kolesi ali pa drugimi pripomočki, ki imajo kolesa. Druga mama mi prijazno sporoči, da vidi, kako se trudim za otroke in naj se ne sekiram za nedelujoče kolo sreče. Taka drobna, prijazna sporočila staršev vedno dobro denejo.

Tam nekje po dvanajsti uri pa lahko na prve oddane dokaze o učenju že pišem povratne informacije, ostale napišem zvečer ali naslednje jutro.

Šola na daljavo je naporna za učence, za starše in tudi zame. A pozitivna naravnanost, zavedanje in ozaveščanje tega, na kaj imam vpliv in na kaj ga nimam, mi pomaga, da vse skupaj jemljem kot velik izziv in si povzročam čim manj stresa.

 


Last modified: Wednesday, 18 November 2020, 9:25 AM