Oddaja naloge
Naloge od št. 1 do 21 dijaki napišejo in oddajo v elektronski obliki v spletni učilnici do 25. 9. 2012. Od 25. 10. dalje bodo dikaji predstavljali svoje naloge sošolcem. Dijakom, ki bodo nalogo oddali že kakšen teden ali dan prej, bom v spletni učilnici pustila obvestilo z morebitnimi možnimi izboljšavami V tem primeru lahko dijak ponovno odda nalogo in doseže večje število točk ;) 
1. stran: NASLOVNICA
2. stran: VSEBINA; porabljajte različne vire, vendar ne prepisujete oziroma ne kopirajte besedila dobesedno; raje ga povzemite po svojih besedah.
3. stran: FOTOGRAFIJA z naslovom in napisanim virom; UPORABLJENA LITERATURA. Potrebno je uporabiti en knjižni in en internetni vir.
En teden pred odhodom na ekskurzijo ali na avtobusu dijaki predstavijo svojo temo. Predstavitev ne pomeni branja iz lista, ampak prosto govorjenje, lahko pa si dijak pomaga z napisanimi točkami.
Dijaki, ki so prevzeli naloge od št. 22 do 36, jih oddajo do 11. 10. 2012 v spletno učilnico na 10. točki.

1. NAVAJANJE MONOGRAFIJ:
Priimek, I.: Naslov: podnaslov. Kraj: Založba, letnica.
Pr.: (SIVEC, I.: Skrivnost zlate reke. Ljubljana: DZS, 1996.)

2. NAVAJANJE SERIJSKIH PUBLIKACIJ:
Naslov: podnaslov. Kraj: Izdajatelj, začetek (in konec) izhajanja.
Pr.: (Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Maribor: Mariborska knjižnica, Pedagoška fakulteta Maribor, 1972–.

3. NAVAJANJE ČLANKOV:
Priimek, I.: Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serijske publikacije: podnaslov serijske publikacije, letnica izida, letnik, številka, stran(i).
Pr.: (Možina, S.: Odličnost in ustrezno postavljanje ciljev. Neprofitni management: prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju, 2005, let. 3, št. 1, str. 17–23.)

4. NAVAJANJE INTERNETNI STRANI (tudi pri fotografijah)
Internetna stran, datum
Pr.: http://www.slovenia.info, 15. 09. 2011

SEZNAM NALOG
1 Kamniško – Savinjske Alpe – naravne značilnosti
2 Kamniško – Savinjske Alpe – družbene značilnosti
3  Letališče Jožeta Pučnika
4  Kamniška Bistrica
5  Neurje  v Kamniškem koncu – poletje 2008
6  Gozd v Sloveniji
7  Planšarstvo
8  Savinja
9  Poplave v porečju Savinje
10 Bukovnik – najvišja slovenska kmetija
11 Potočka zijalka
12 Igla in presihajoči studenec
13 Značilnosti ledeniške pokrajine
14 Joža Vršnik (zgodbe)
15 Solčavska tisa
16 Logarska dolina
17 Slapovi v Logarski dolini
18 Matkov kot
19 Kokra
20 Solčavsko-jezerska pasma ovce
21 Jezersko
22 Ureditev oglasne deske po ekskurziji
23 Povzetek ekskurzije za Mlade brazde
24 Povzetek ekskurzije za Mlade brazde
25 Značilnosti Logarske doline – zapis razlage vodiča
26 Značilnosti Logarske doline – zapis razlage vodiča
27 Fotografiranje in izbor 28 fotografij s podnapisi
29 Fotografiranje in izbor 30 fotografij s podnapisi
31 Izdelava križanke po ekskurziji (program Hot Potatoes)
32 Izdelava kviza po ekskurziji (program Hot Potatoes)
33 Izdelava power pointa po ekskurziji
34 Izdelava power pointa po ekskurziji
35 Izdelava testa po ekskurziji (word)
36 Izdelava testa po ekskurziji (word)
Zadnja sprememba: četrtek, 25. januar 2018, 12:21