- učenci spoznajo osnovne geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti krajev ob poti
- na terenu opazujejo prehod iz apnenčastih v flišne pokrajine
- spoznajo Luko Koper in njen pomen za Slovenijo
- opazujejo in določajo lastnosti živali v Piranskem akvariju
- Piran spoznajo tudi kot mesto, zaščiteno kot kulturna dediščina
- ogledajo si, kako izgledajo območja, namenjena pridobivanju soli
- razmišljajo o trdem delu in življenju solinarjev
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:21 PM