Cilji ekskurzije

Cilji ekskurzije:

• Učenci spoznajo Križno jamo, ki je svetovna znamenitost.
• Učenci se seznanijo s površinskimi kraškimi pojavi (vrtače, uvale, kraška polja, reke ponikalnice, obrhi, požiralniki)
• Učenci se seznanijo s podzemeljskimi kraškimi pojavi (sigo, kapniki (stalaktiti, stalagmiti, stalagmati, kraškimi jamami).
• Učenci spoznajo, kako nastane kraška jama in spoznajo delitev kraških jam na suhe in vodne rove.
• Učenci spoznajo značilnosti apnenca in dolomita, ki oblikujeta kraško površje
• Učence si ogledajo planoto Bloke, ki je znano po bloškem smučanje. Bloško planoto zaradi velike nadmorske višine imenujemo tudi Slovenski Tibet.
• Učenci spoznajo značilnosti rečnega tipa reliefa (meandri, mrtvi meandri, spreminjanja toka reke, akumulacija in erozija).
• Učenci spoznajo osnovne metode terenskega dela
• Pridobljeno znanje se bo dalo zelo koristno uporabiti pri nadaljnem pouku geografije
• Učenci pridobijo vedenje, da je varstvo narave naša odgovornost in dolžnost

Zadnja sprememba: petek, 29. junij 2018, 17:07