 Za Primoža Trubarja pravimo, da je začetnik slovenske književnosti. Pojasni, zakaj!

__________________________________________________________________________

 Kako imenujemo obdobje, v katerem je živel?

______________________  ali  _______________________________

 Naštej tri mesta, v katerih je Primož Trubar deloval.
Zadnja sprememba: četrtek, 25. januar 2018, 12:21