Namen

Na študijskih srečanjih družboslovja:
- predstavimo možnosti mednarodnega projektnega dela s pomočjo IKT za področje družboslovja
- spoznamo primere dobre prakse
- razpravljamo o konkretnih prdlogih in možnostih izvedbe projektnega dela v OŠ

Vsebina

- splošna predstavitev kaj projektno delo na internetu je,
- kako se lotimo projektnega dela na internetu
- kakšne so prednosti in slabosti takega načina učenja

Izvedba

- uvodna predstavitev
- spletni primeri
- delo v skupini

Zadnja sprememba: sreda, 26 februar 2014, 03:47