Showing gallery: Blejski grad

Učenci pregledajo fotografije in objekte poiščejo na terenu. Na terenu dosledno fotografirajo in sestavljajo opis objektov.