Galerija spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij za terensko deloAplikacije so praviloma: 

  • spletne (v oblaku) 
  • preproste
  • namenjene terenskemu delu, na primer v okviru izobraževanja / (ob)šolskih dejavnosti
  • beležijo (tudi) položaj, praviloma na podlagi podatkov GPS (ali drugih) naprav, lahko v kombinaciji z informacijami mobilnega telefonskega omrežja, spletnega omrežja


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

GOSKA - spletna aplikacija za primerjavo med občinami

Spletna aplikacija za osnovno in srednjo šolo. 

Jasmina Štajdohar (Kregar), 2013, diplomsko delo: "Te zanima, v kako raznoliki državi živiš? Si se kdaj spraševal, v čem se tvoje domače okolje razlikuje od drugih delov Slovenije? Izberi dve občini in začni raziskovati! Pri raziskovanju ti bo pomagal opis razlik med občinama in dva načina grafičnega prikaza. Pri pogledu po sklopih lahko izbereš tri vsebinska področja. Opazuj, kako kazalniki sovplivajo. Napredni prikaz ti bo pokazal, kako močno se občini razlikujeta v posameznih kazalnikih."


I

Invazivke (tujerodne invazivne rastlinske vrste)

invInvazivne vrste so vse večji problem. Njihovo prepoznavanje pripomore k učinkoviti borbi in krepitvi zavesti; koristno za lokalno okolje.


Katalog izbranih invazivnih rastlin je dostopen tudi iz same aplikacije na terenu.


Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.

qr

L

Lokalna oskrba

Dve aplikaciji s skupni imenom "Lokalna oskrba" sta namenjeni vnosu lokalnih pridelovalcev hrane ter pregledu lokalne ponudbe hrane na spletnem interaktivnem zemljevidu.

Aplikaciji sta nastali kot podpora projektu Lokalna samooskrba, ki so ga pod vodstvom Barbare Trnovec izvedli učenci OŠ Polhov Gradec v šolskem letu 2020/21. Učenci so spoznavali kmetijstvo v Polhograjskem hribovju in med drugim zbirali podatke o lokalnih pridelovalcih in ponudnikih, ki so jih nato vnesli s pomočjo prve aplikacije. Namen projekta in aplikacij je pospešiti pridelavo in prodajo lokalnih proizvodov ter na ta način spodbuditi domače prebivalstvo ter trajnostno gospodarstvo. Uresničevanje tega namena je mogoče le z ustvarjalnim in potrpežljivim sodelovanjem med lokalno pobudo in prizadevnostjo - učiteljice in učencev v osnovni šoli, s podporo vodstva šole, staršev udeleženih učencev in seveda dejavnim odzivanjem lokalnih ponudnikov, Oddelkom za geografijo FF Univerze v Ljubljani ter ustvarjalci spletišča Uporabna geografija.      

Ker pa je tematika aktualna in zanimiva ne le za šolsko rabo, temveč tudi za nadaljnje povezovanje med lokalnimi ponudniki hrane in iskalci takšne ponudbe, smo aplikaciji zasnovali na način, ki omogoča uporabo tudi na drugih območjih - bodisi na podobno organiziran način, ali tako, da ponudniki kar sami vnesejo podatke o svoji dejavnosti in ponudbi.    

Na kratko o aplikacijah

Aplikacija za vnos ponudnikov: vnos podatkov o ponudniku, vrsti ponudbe, možnostih vzpostavitve stika s ponudnikom, določi pa se tudi lokacija ponudnika na zemljevidu. 
Aplikacija za ogled in iskanje ponudnikov na interaktivnem spletnem zemljevidu: prikazuje le  ponudnike, ki so podali ustno ali pisno strinjanje z objavo podatkov; ponudnika lahko poiščemo preko spletnega zemljevida, ali s pomočjo iskalnika (različnih tematskih filtrov), na primer glede na ključne besede iz ponudbe.

Več o prvi konkretni uporabi v praksi najdete tudi v objavi Barbare Trnovec v zborniku mednarodne konference "Pokrajina in trajnostni razvoj" iz leta 2021: http://trajnostni.splet.arnes.si/files/2021/04/ZBORNIK-Mednarodna_konferenca_TRAJNOSTNI-RAZVOJ-2021.pdf  


Lokalna pridelava in prodaja kakovostne hrane

Hrana, pijača, eko ali turistična kmetija,…
Tudi če le občasno prodajajo
Ob vodah lahko tudi ribiči 
Kategoriji le dve – pridelovalci, prodaja + drugo
Opis – kar bi uporabniku prišlo prav, npr. kaj prodajajo, …Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.

Lokalne znamenitosti in zanimivosti

Kraji, objekti, dejavnost… ki bi jih ponudili nedomačinom

Kategorije: naravne, kulturne, druge

Opis – naj izpostavi, kaj je tako zanimivega


Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.
Ogled vnosov na spletnem zemljevidu: 
N

Najlepši razgledi v domači pokrajini

Skriti kotički, od koder je pogled na pokrajino res čudovit!

Deli ga z ostalimi


Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.

O

Ovire za gibalno prikrajšane


Aplikativno raziskovanje, dobrodelnost

Opomba – lahko malenkost, ki je lahko za gibalno prikrajšanega pomembna

Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.P

Potovanja in izleti

S svojimi sošolci, prijatelji, sodelavci delite vašo izletniško žilico

Izdelajte zbirni zemljevid, ki naj bo čimbolj napolnjen.Predlogi za boljši kraj

Doslej Mitilene (Lesbos), Novo mesto (študenti geografije DG1), Lendava (osnovnošolci in srednješolci v okviru magistrske raziskave), Ljubljana, Maribor - prosim javite, če še kje in pe nismo opazili! 
Prsti-terensko proučevanje

obrazec

qr

Aplikacija omogoča zajem najpomembnejših značilnosti lokacije in samih lastnosti prsti. Z njimi in temeljnim geografskim znanjem je mogoče določiti osnovni in poenostavljen tip slovenskih prsti.

Kot pomoč pri opredeljevanje prsti je na voljo slikovni ključ: http://bit.ly/2Odjsbr

ključ