lažna razdalja

čeprav se imenuje Planina pri Sevnici, je 20 km oddaljena od Sevnice

» Zabavna geografska terminologija