50%

Najpogostejša meja med ocenama 1 in 2, ki jo nekateri napačno poimenujejo kriterij.

» Zabavna geografska terminologija