Odziv na avgustovsko študijsko srečanje

Na avgustovskih študijskih srečanjih smo obravnavali več tem: od učnih načrtov, avtentičnega učenja do kamnin, pa še kaj drugega. Pri temi o avtentičnem učenju ste sodelovali tudi učitelji in napisali naslove za vsebine, ki bi jih (lahko) obravnavali na ta način. Preizkusili smo (bolj ali manj) podrobno tudi aplikacijo Kamencheck, dotaknili pa tudi letošnje teme za tekmovanje iz znanja iz geografije.