Vpliv obmorskega turizma na onesnaževanje okolja

Opiši katere so posledice obmorskega turizma na okolje. Razmisli in zapiši kako bi to onesanaževanje zmanjšal.
(There are no discussion topics yet in this forum)