Vprašanja o programu SIO-2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Seznam VIZ, ki so končni prejemniki sredstev Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020. VIZ morajo pri vseh dopisih uporabljati dokumente z obveznimi grafičnimi elementi, pripravili smo primer dopisa.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

List of discussions. Showing 6 of 6 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Franci Klasinc
Franci Klasinc
Picture of Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Picture of Srečko Štok
Srečko Štok
Picture of Igor Lipovšek st.
Igor Lipovšek st.
4
Picture of Franc Štrekelj
Franc Štrekelj
Picture of Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Picture of Aleš Drinovec
Aleš Drinovec
Picture of Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Picture of Matjaž Pucelj
Matjaž Pucelj
Picture of Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Picture of Srečko Štok
Srečko Štok
Picture of Goran Medenjak
Goran Medenjak
1