Vprašanja o programu SIO-2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Seznam VIZ, ki so končni prejemniki sredstev Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020. VIZ morajo pri vseh dopisih uporabljati dokumente z obveznimi grafičnimi elementi, pripravili smo primer dopisa.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Liste des discussions. Affichage de 6 sur 6 discussions
Statut Discussion lancée par Dernier message Réponses Actions
Avatar Aleš Drinovec
Aleš Drinovec
Avatar Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Avatar Srečko Štok
Srečko Štok
Avatar Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Avatar Franci Klasinc
Franci Klasinc
Avatar Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Avatar Franc Štrekelj
Franc Štrekelj
Avatar Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Sio razpis
Avatar Matjaž Pucelj
Matjaž Pucelj
Avatar Goran Medenjak
Goran Medenjak
1
Kdaj in kaj
Avatar Srečko Štok
Srečko Štok
Avatar Igor Lipovšek st.
Igor Lipovšek st.
4