Vprašanja o programu SIO-2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Seznam VIZ, ki so končni prejemniki sredstev Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020. VIZ morajo pri vseh dopisih uporabljati dokumente z obveznimi grafičnimi elementi, pripravili smo primer dopisa.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


RazpravaZačeta odOdgovoriZadnja objava
Projektorji na ultra kratko razdaljo 1 Goran Medenjak
pon, 17. sep 2018, 08:40
Uporaba logotipov na dokumentih 1 Goran Medenjak
sre, 17. jan 2018, 08:09
Cena IKT opreme v razpisu 1 Goran Medenjak
tor, 24. okt 2017, 13:23
PRIJAVA V PORTAL EDO 1 Goran Medenjak
čet, 28. sep 2017, 11:42
Sio razpis 1 Goran Medenjak
tor, 29. avg 2017, 07:07
Kdaj in kaj 4 Igor Lipovšek st.
tor, 6. jun 2017, 20:11