Splošni forumi

Forum Opis Razprave
Razprava o procesnem pristopu

Razpravo so sprožili udeleženci seminarja Procesni pristop k zagotavljanju kakovosti v PSI.

1
Forum novic
Splošne novice in najave
0