Nujne novice za vse

November 2011 - 1. študijska srečanja učiteljev geografije

Odg: 1. študijska srečanja učiteljev geografije - POVZETEK DOGOVOROV IN USMERITEV

by Danijel Lilek -
Number of replies: 0
V SV Sloveniji smo končali s konstruktivnimi in z e- seminarji obogatenimi študijskimi srečanji 1. kroga. Udeleženci so izpostavili ugotovitve in spoznanja, ki so podobne kot jih je zapisal Igor.
Pri NPZ so izpostavili še vedno prisotnost rangiranja šol, učiteljev in učencev glede dosežkov. Hkrati so ponekod izpostavili odnos učencev in staršev do NPZ kot nekaj "kar v nadaljvanju šolanja ne potrebujejo."
Osmišljanje razumevanja namena NPZ-ja je tako še vedno ponekod postavljeno pod vprašaj. Za v prihodnje predlagajo, da NPZ preverja geografske spretnosti, sposobnosti in veščine, ki niso toliko vezane na vsebino.
Pri tekmovanju so poudarili smiselnost, da določene dele virov(učbenik za naravoslovje) poskeniramo in obesimo na seznam literature. Igorju najlepša hvala, da je to že uredil. Nekaj dilem se je odprlo o načinu izvedbe terenskega dela, ki je postal s posamičnim tekmovanjem nekoliko drugačen.
Udeleženci so pozdravili kombinacijo z e-seminarjem in možnosti, ki jim nudijo e-gradiva. V isti sapi pa poudarjajo, da je uporabo le-teh potrebno miselno in raionalo dozirati v pouk. Utemeljeno omenjajo, da je čas največkrat ključni problem pri realizaciji ciljev.