AKTUALNO: KORISTNI IN UPORABNI VIRI

AKTUALNO: KORISTNI IN UPORABNI VIRI

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

 

DIDAKTIČNI IZZIVI : z gradivi na spodnjih povezavah in  v priponkah (vir in več informacij: Digitalna bralnica ZRSŠ) vam  ponujamo  osmišljene  vsebine iz različnih perspektiv, ki so podprte z aktualnimi viri za raziskovanje in iskanje novih didaktičnih možnosti za pouk pri predmetu DRUŽBOSLOVJE in AD.

Tako izkušnje kot številne raziskave (O naravi učenja, Socialni odnosi v šoli) potrjujejo, da sta dobro počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti.

Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene.

KONTEKST: Učenje za prihodnost OECD učni kompas 2030 (prof. dr. Andreas Schleicher, OECD)

https://www.youtube.com/watch?v=t88XlTPd3Dk

Vabimo vas na prenovljeno, polepšano in nadgrajeno spletišče Uporabna geografija, ki je dostopno na naslovu uporabna.geografija.si.

Glavne novosti: 

  • oblika je povsem spremenjena in preglednejša, del novosti je prinesla že sama nova različica Moodla; 
  • vse aplikacije so zgrajene znova, na poenoten način, dodane so nekatere nove, prav tako nekaj zgodb z zemljevidi;
  • iskalnik po zemljevidih je dopolnjen s številnimi novimi vsebinami, vključno z zgodovinskimi ter s kartami vseh aplikacij s spletišča, kartografski sloji so bolj pregledno urejeni; do nadaljnjega bo uporabnikom dostopna tudi stara različica iskalnika;
  • morda vam bodo zanimivi napotki za izdelavo lastnega zemljevida domačega kraja ali območja, kamor se odpravljate na potep;
  • med novostmi boste našli tudi prva gradiva v smeri uporabe umetne inteligence v šoli. 

Tudi odslej za uporabo spletišča ni potrebna prijava, razen če želite dodati ekskurzijo ali kaj dopisati na forumu.

Vir: FORUM NOVIC » Prenovljeno spletišče Uporabna geografija

Vabimo vas, da v poglavju Zbirka primerov učiteljev  delite svoje primere dobre prakse.