Pred začetkom novega šolskega leta 2023/2024

Pred začetkom novega šolskega leta 2023/2024

von Jožica Gramc -
Anzahl Antworten: 0

Spodbuda pred začetkom novega šolskega leta.

Uspešen začetek novega šolskega leta - Zavod RS za šolstvo (zrss.si)

Ministrova poslanica ob pričetku novega šolskega leta | GOV.SI

VSEBINSKI OKVIR: »Živimo v času, ki nam zrcali ranljivost človeškega rodu, v katerem postaja očitno, da vse znanosti, napredek, tehnologija, svetovne organizacije, kot so Združeni narodi, dokumenti o človekovih pravicah ne morejo zagotoviti miru in preprečiti množičnega nasilja, stopnjevanja razlik med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, ne morejo preprečiti epidemij in klimatskih sprememb z usodnimi socialnimi posledicami.

V iskanju novih virov varnosti in ohranjanja doseženih ravni dobrobiti se vse bolj zatekamo k osnovni dobrini, ki je skozi tisočletja zagotavljala preživetje skupin ljudi, človeškega rodu – to je k solidarnosti, sodelovanju, prizadevanjih za skupno dobro.

 Lastnosti, ki povezujejo ljudi, varujejo najbolj ranljive člane ter zagotavljajo preživetje in dobrobit skupnosti kot celote, označujemo z izrazom človečnost.

 SSKJ opredeli človečnost kot lastnost človeka, ki kaže v odnosu do okolja pozitivne moralne lastnosti. Takoj za geslom človečnost najdemo v slovarju še geslo človeškost – lastnosti, značilne za človeka. Sestavina človeškosti je človečnost, žal pa tudi nečlovečnost.« Anica Mikuš Kos

..."Prepričan sem, da bo vsak od nas prispeval svoj delež na poti do skupnega cilja, da naši otroci in mladostniki nekoč postanejo razumski, razmišljujoči in sočutni odrasli državljani." Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda

Aktualni didaktični izzivi pri predmetu družboslovja in AD/ ČLOVEČNOSTrazvijanje prosocialnega vedenja - empatija, altruizem, solidarnost; izkustveno učenje odgovornosti, razvijanje pripadnosti skupnosti; krepitev samospoštovanja in samozaupanja ter spoštovanja različnosti; učinkovito sporazumevanje v različnih socialnih situacijah; spoznavanje drugih generacij in kultur ter ustreznih načinov sodelovanja z njimi. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij (prostovoljstvo.org)

"Da se boste začetka še bolj razveselili, vam danes pišem z naborom vsebin in aktivnosti, ki jih bomo za vas v Šoli človekovih pravic pripravili v tem šolskem  letu. Vabimo vas k sodelovanju in prijavi, da bo tudi to leto vaša učilnica polna solidarnosti, empatije, znanja in sočutja ter v znamenju boja za človekove pravice. "  Simona Podobnikar, vodja učenja ČP, AI Slovenija
Individualni razmislek:

Kako ste zadovoljni s  svojo trenutno sliko?

Kaj je bilo zame novo na ŠS in konferenci?

Kaj bom lahko iz pridobljenega lahko uporabil(a) v svoji šoli?

Zakaj je pomembno pri mladih krepiti vrednote solidarnosti?

Želimo, da bi vam bilo vaše delo tudi v prihajajočem šolskem letu v zadovoljstvo,

sodelovanje  z nami  in med vami v veselje,

pa tudi, da vsem nam ne bi nikoli zmanjkalo izzivov za svojo osebno rast in udejanjanje vrednot sobivanja.

Kontekst:

ŠE VEDNO AKTUALNO: Raznoliki dokazi procesa učenja – Družboslovje in humanistika          

Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem – YouTube


 Ob tej priložnosti vas ponovno vabimo k sodelovanju v naši spletni učilnici.

Spodbuden začetek novega šolskega leta in nadvse uspešno novo šolsko leto vam želimo.