Pred evropskim dnevom statistike

Pred evropskim dnevom statistike

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Evropski dan statistike poudarja pomen uradne statistike kot stebra naših demokratičnih družb. Na ta dan evropska statistična skupnost skupaj postavi v ospredje uradno statistiko kot vir neodvisnih, objektivnih in zaupanja vrednih informacij ter sredstvo za opolnomočenje organizacij, podjetij in državljanov pri njihovem odločanju. 

Več o tem na spodnji povezavi:

 Evropski dan statistike

Kontekst/ Didaktični izzivi pri predmetu Družboslovje/ Kako se na krizne razmere odzivamo v sodobni družbi ter kako pomembno vlogo imata pri tem finančna in podatkovna pismenost.

Uporabite statistiko za … 

… boljše razumevanje družbe

Različne krize povzročajo socialne, gospodarske in kulturne pretrese, ti pa negotovost v prihodnosti. Statistična pismenost je pomembna sposobnost za razumevanje in kritično ovrednotenje podatkov ter s tem boljše dojemanje kompleksnosti družbe. 

… boljše povezovanje z družbo

Socialna izključenost ne pomeni le materialne prikrajšanosti, temveč tudi manj učinkovito delovanje ali nadzor zaradi pomanjkanja informacij. Razpoložljivi in pravočasni statistični podatki so temelj za socialno vključenost posameznikov in njihovo tesno povezanost z družbo.

… v iskanju resnice

Napačne informacije (dezinformacije) postajajo vse nevarnejše in učinkovitejše, saj jih poganjajo nove tehnologije in se brez omejitev lahko širijo po družbenih omrežjih. Potencialno prikrivanje resnice prinaša tveganje za družbo. Dejstva, preverjena s podatki, so ključna za odločanje na podlagi dokazov.

Uporabite SURS-ove podatke pri iskanju resnice in v podporo pri odločanju 

Če vas zanimajo podrobni podatki, obiščite  podatkovno bazo SiStat.

Bi želeli izvedeli, s koliko prebivalci Slovenije si delite svoje ime in/ali priimek? Kliknite na aplikacijo Imena in rojstni dnevi.

 Bi radi vedeli kaj več o svoji občini? Profil vaše občine najdete v spletni aplikaciji Regije in občine v številkah.

 Vas zanimajo podatki v prostoru? Potem uporabite aplikacijo STAGE.

Na voljo vam je tudi aplikacija Preračun inflacije. Z njo si lahko izračunate spremembe ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev za poljubno izbrano obdobje.

Vir: SURS

Uporabni vir: Podatkovna baza SiStat