Tekmovanje 2022/2023

Tekmovanje 2022/2023

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 0

Spoštovani!

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije v šolskem letu 2022/2023 razpisuje tekmovanje za osnovnošolce in tekmovanje za srednješolce s področja geografije na temo GEOGRAFIJA VODA.

Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska stopnja je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni stopnji je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje za osnovnošolce poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred); tekmovanje za srednješolce pa prav tako na dveh stopnjah in v skupinah Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu) in Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni:

o   šolska stopnja tekmovanja v torek, 15. novembra 2022, ob 13. uri,

o   državna stopnja tekmovanja v soboto, 1. aprila 2023, ob 9. uri.

Tekmovanji potekata v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije ter z navodili za izvedbo. Podprti sta z informacijskim strežnikom DMFA. Seznam literature, priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (https://www.zrss.si/tekmovanja/).

Želimo vam prijetno raziskovanje in uspešno delo.


Borut Stojilković, mag. prof., predsednik Državne tekmovalne komisije

dr. Vinko Logaj, direktor