Forum novic

ANGAŽIRANO: natečaj Junaki našega časa

ANGAŽIRANO: natečaj Junaki našega časa

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

V ospredju natečaja je krepitev solidarnosti, aktiviranje šolajočih za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev določenega problema v skupnosti ter spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih.

Tudi letošnje šolsko leto, čeprav tako drugačno kot sicer, so marsikateri učenci, dijaki,  oddelki ali cele šole iz dane situacije potegnile nekaj več – pravo učno uro solidarnosti.

Marsikatero stisko sovrstnikov ali sokrajanov so pomagali premagovati učenci in dijaki, nastale pa so navdihujoče, inovativne zgodbe – prostovoljske akcije.

Nekaterim šolam je kljub vsem omejitvam in ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo, uspelo prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile tudi za izpeljavo novih projektov, zato so dobile tudi posebno priznanje za angažiranost in inovativnost.

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih so  bili   letos  že sedmič podeljeni nazivi Junaki našega časa.  Podeljeni so bili  vzgojno izobraževalnim zavodom, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in dijakov ter zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev.

 Več o tem na spodnji povezavi kjer so predstavljene letošnje navdihujoče zgodbe prostovoljstva VIZ.

Junaki našega časa 2021 | Prostovoljstvo.org

 Didaktični izziv/ vzgoja za prosocialno vedenje

Prostovoljstvo je  pomembno, ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti, pri učencih in dijakih  razvija empatijo, solidarno vedenje in odzivanje na aktualna socialna dogajanja. Razvijanje čuta za solidarnost, strpnost in empatijo pa je med drugim vključeno tudi v nacionalno strategijo za razvoj prostovoljstva v VIZ.