Forum novic

Nekaj novic za šolsko leto 2010/11

Gradivo s seminarja 27. 8. 2014 v Ljubljani

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

Na povezavi ZRSŠ je objavljeno vse gradivo (prosojnice, delavnice, sprehod,  komentirane fotografije...) s seminarja.

Na portalu SIO pa je objavljena tudi vest o seminarju.

Obenem pa napovedujemo nove dogodke:

- dvodnevni tabor DUGS in ZRSŠ: Drugačna geografija na Kozjanskem,  10. in 11. oktobra

- seminar o terenskem delu na koprskem oddelku za geografijo, 17. in 18. oktobra

- zaključek natečaja za geografski prospekt 18. oktobra popoldne v Štanjelu

Potem pa bodo na sporedu tudi seminarji za rabo e-podpore pri pouku.