Uporabvni vir za raziskovanje

Uporabvni vir za raziskovanje

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Zbornik » Državljani prihodnosti«

Zveza prijateljev mladine Slovenije so objavili zbornik o uresničevanju pravice otrok do participacije Državljani prihodnosti, v katerem so zbrani vsi strokovni prispevki s Konference o participaciji otrok, ki se je odvijala 27. 11. 2019.  

V njem so zbrani vsi strokovni prispevki s konference, povzetki razprav, razmišljanja otrok udeležencev o participaciji in tudi ključni doprinos tega dogodka: podpisano pismo o sodelovanju na področju participacije otrok med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije.  

V drugem delu je vsebina publikacije posvečena Konvenciji o otrokovih pravicah in programu Otroški parlamenti,  ki sta v lanskem letu praznovala 30. Obletnico. 

KONTEKST/ KAKO praktično, uporabno in življenjsko osmisliti izvajanje pouka družboslovja.

Razširitev znanj in spretnosti učiteljev s tematiko, ki je aktualna pri razvijanje državljanske in socialne kompetence.

 Razvoj pristopov, ki spodbujajo sodelovanje in soudeležbo, skupnostno, socialno in medkulturno učenje in delovanje, družbeno in državljansko participacijo, odgovornost, solidarnost, angažiranost, socialno in etnično občutljivost.

https://www.mlad.si/page/aktivno-drzavljanstvo-in-participacija/

UPORABNI VIR:

Zbornik je na voljo tukaj.  

https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2020/06/Dr%C5%BEavljani-prihodnosti.pdf

 V kolikor si želite tiskan izvod, jim lahko pišete na e-poštni naslov info@zpms.si