Pridobivanje ocen za čas poučevanja na daljavo

Odg: Pridobivanje ocen za čas poučevanja na daljavo

by Matej Matkovič -
Number of replies: 0

Jaz bom v 8. razredu oceno pridobil tako, da bom učencem dal nalogo. Prilagam jo v priponki.

Učenci bodo imeli jasna navodila (če ne, je tu še vedno forum po katerem komuniciramo) in kriterije ocenjevanja, ki so jim dani v naprej.

Učenci naj bi izkazali doseganje naslednjih temeljnih znanj po UN:

- razume geografske procese na lokalni, regionalni in planetarni ravni

- razloži in utemelji podlage za svoja opazovanja in vrednotenje pokrajinskih značilnosti na lokalni, regionalni in planetarni ravni; 

- celostno razloži povezave med naravnimi in družbenimi procesi; 

- zbere in izbere geografske veščine in vire, s katerimi dokaže odgovore na geografska vprašanja.

Na žalost je težko uporabiti minimalne standarde znanja (o tem bi bilo smiselno razmisliti pri novem UN) in zato težje postavim kriterij za zadostno oceno.