Izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa v času izobraževanja na daljavo na razredni stopnji

Odg: Izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa v času izobraževanja na daljavo na razredni stopnji

by Katarina Podbornik -
Number of replies: 0

Učenci se v času izobraževanja na daljavo lahko usposabljajo za teoretične vsebine s pomočjo SIO Portala Kolesar, kjer imajo sklop Učne vsebine. Za utrjevanje teoretičnih znanj pa imajo na voljo v SIO Kolesar še simulacijo testiranje kolesarjev (testne pole za vajo). Učenci se s pomočjo spletnega okolja učijo teoretičnih vsebin in jih utrjujejo. V času izobraževanja na daljavo učenci ne opravljajo kolesarskega  izpita iz teoretičnih znanj

Na področju praktičnega usposabljanja v času izobraževanja na daljavo se lahko učenci učijo praktične vožnje na neprometnih površinah, pri čemer dokažejo, da obvladajo spretnostno vožnjo s kolesom na neprometnih površinah. Obvezna je uporaba čelade in tehnično brezhibno kolo.  Učenec se lahko usposablja za praktično vožnjo v cestnem prometu le v spremstvu staršev. Kolesarskega izpita na poligonu in vožnje v cestnem prometu pa učenci v času izobraževanja na daljavo ne opravljajo. 

 

Vzeto iz Koncepta: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptu in prilagojeno za izobraževanje na daljavo.