Izvedba naravoslovnega dne v času izobraževanja na daljavo

Izvedba naravoslovnega dne v času izobraževanja na daljavo

od Katarina Podbornik -
Število odgovorov: 1

Pozdravljeni!

Zanima me, ali lahko na razredni stopnji izvedemo naravoslovni dan na daljavo?

Hvala za odgovor.

V odgovor na Katarina Podbornik

Odg: Izvedba naravoslovnega dne v času izobraževanja na daljavo

od Katarina Podbornik -

O dnevih dejavnosti in s tem tudi o naravoslovnih dnevih smo že pisali v prejšnjih vprašanjih. Zato sedaj osvetlimo še naravoslovni dan z vidika izvajanja le-tega v času izobraževanja na daljavo.

Učencem v dejavnostih, ki jih izvajamo v dnevih dejavnosti ponudimo vsebine, ki običajno zaokrožijo neko tematiko in zaobjamejo cilje več predmetov. Z različnimi dejavnostmi spodbujamo in razvijamo tudi trajnostni razvoj (gibanje, ekologija, zdrava prehrana ...). Pomembno je, da imajo učenci priložnost načrtovati temo, dejavnosti, jih izvesti in tudi evalvirati. Ključno vprašanje, ki si ga kot učitelj razrednega pouka postavim pri presoji smiselnosti izvedbe dneva dejavnosti na daljavo je: V čem se ZA UČENCA  izvedba takega dne razlikuje od običajnega dne izobraževanja na daljavo?

Naravoslovni dnevi so namenjeni učenčevemu aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga pridobili med rednim poukom (v tem primeru v času pouka na daljavo). Dejavnosti naj učence spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.).

Učenci naj aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave.

Učenci naj intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven  odnos do narave, življenja, učenja in dela. 

S tem lahko postavimo kriterije za učinkovit in smiseln naravoslovni dan. Le-ti so:

-        visoka stopnja aktivnosti učenca,

-        učinkovita nadgradnja znanja in veščin,

-        učinkovito spoznavanje novih metod in oblik raziskovanja,

-        sistematičnost in intenzivnost opazovanja in doživljanja.

Ker se učni proces na daljavo izvaja preko digitalnih orodij in medijev velja posebej premisliti, kako bomo na tak način zagotovili intenzivnost učenja, aktivnost učenca, pripomočke in stik z okoljem.

Ponazorimo s primeri:

-        Načrtujemo naravoslovni dan dejavnosti, ki ga bomo posvetili spoznavanju POKLICEV v 1. VIO: Na videokonferenco priključimo ljudi različnih poklicev, povežemo se npr. s policistom, zdravnikom, itd. Takšna dejavnost je zanimiva, a se ob njej velja vprašati: kako bodo učenci aktivno doživeli ta pogovor, kaj bodo prispevali in kako bodo nadgradili svoje znanje. V čem se to razlikuje od načrtovanja ure slovenščine, v kateri je cilj zapisati opisovalno besedilo in ta  dejavnost priprava na opis osebe/poklica?

-        Načrtujemo naravoslovni dan in virtualni sprehod po nekem mestu: Učencem posredujemo orodja, s katerimi to storijo preko svojih naprav. Ali uspemo zagotoviti aktivnost in intenzivnost učenja ter doživljanja s tem, ko učence napotimo v njim neznano okolje, neznano pokrajino. Ne pozabimo, da tudi pri izobraževanju na daljavo ne smemo pozabiti na značilnosti razvojne stopnje in osnovnih didaktičnih načel: od znanega k neznanemu, od bližnjega k oddaljenemu itd.

Ponovno pa želimo opozoriti na naslednje pasti izvajanja dnevov dejavnosti na daljavo: lepljenje nepovezanih dejavnosti in pošiljanje številnih spletnih povezav učencem v izvajanje; nedostopnost pripomočkov, ki jih imajo/nimajo učenci doma na voljo;  nepovezanost dneva dejavnosti s cilji predmeta in rednega pouka, dan dejavnosti izveden zaradi izvedbe same ne pa z namenom omogočanja učencem, da aktivno in intenzivno doživijo in spoznajo določene teme.

Glede realizacije letnega načrta izvedbe dnevov dejavnosti pa priporočamo, da sledite navodilom, ki bodo posredovana ravnateljem.

(Uredil/a Leonida Novak - izvorna oddaja torek, 7. april 2020, 16:50 )