Delo z učenci in sodelovanje z ostalimi učitelji, ki poučujemo v istem razredu

Delo z učenci in sodelovanje z ostalimi učitelji, ki poučujemo v istem razredu

von Katarina Podbornik -
Anzahl Antworten: 1

Kako delati z učenci in hkrati sodelovati z ostalimi učitelji, ki poučujemo v istem razredu v tem obdobju?

Als Antwort auf Katarina Podbornik

Odg: Delo z učenci in sodelovanje z ostalimi učitelji, ki poučujemo v istem razredu

von Katarina Podbornik -
Vsebinske in organizacijske oblike sodelovanje med razrednim učiteljem in drugimi učitelji, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces razreda (npr. drugi učitelj v 1. razredu, učitelj TJ, učitelj ŠPO, LUM, GUM, GO …, učiteljem razširjenega programa (OPB) so lahko različne.

Predlagamo:
1. Vzpostaviti stik z učenci (preko ustaljenih kanalov, spletna pošta, spletna učna okolja, spletnih komunikacijskih orodij, kar je navedeno v poglavju 2 - Izobraževanje na daljavo v Sodelov@lnici Razredni pouk), ga redno ohranjati in ob tem vzpostaviti rutino.
2. Načrtovati izobraževanje na daljavo skupaj z vsemi učitelji, ki vstopajo v isti oddelek (priporočamo, da so učna okolja in orodja usklajena na šoli, da povzročajo čim manj nepotrebne obremenjenosti za učence).
3. Usklajevati aktivnosti (vsebinsko in količinsko) za iste učence med učitelji (npr. v video konferenčnem okolju ali skupnem dokumentu), ki jih na dnevni ravni posredujemo v istem dokumentu.
4. Dogovoriti se:
a) kateri učitelj bo kdaj v stiku z učenci in kako,
b) s katero aktivnostjo in kako ter
c) kako se bo podala povratna informacija na učenčev izdelek.
5. Posredovati učencem en dokument, v katerem so navedene vse aktivnosti.
6. Izmenjati izkušnje o skupnem delu (npr. v že obstoječem video konferenčnem okolju ali skupnem dokumentu).

Timsko sodelovanje učiteljev omogoča smiselno medpredmetno povezovanje in s tem razbremenitev posameznega učitelja. Za doseganje istih ciljev je potrebno manj aktivnosti, kar pomeni manjšo, a optimalno obremenjenost učencev.

Še več smernic za komuniciranje med učitelji lahko najdete na:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=s1jXMrQWbRobETbWi7EQ3aUs&jwsource=cl