Preprosto spletno orodje za komunikacijo z mlajšimi učenci

Preprosto spletno orodje za komunikacijo z mlajšimi učenci

von Katarina Podbornik -
Anzahl Antworten: 1

Katero preprosto spletno orodje predlagate, da bi lahko uporabljali učenci 2. razreda z namenom, da od njih pridobim povratno informacijo o njihovem delu, da ne bi staršev obremenjevala s slikanjem, pošiljanjem?

Als Antwort auf Katarina Podbornik

Odg: Preprosto spletno orodje za komunikacijo z mlajšimi učenci

von Katarina Podbornik -
Učitelj lahko za povratne informacije uporablja učno okolje, ki ga z učenci že uporablja, lahko jih postopno nauči novega (navodila podaja skozi utečen informacijski kanal in postopno znižuje vlogo staršev pri komunikaciji, da niso obremenjeni s slikanjem, pošiljanjem) oz. uporabi orodje, ki ga učenci že znajo uporabljati v vsakdanjem življenju.

Preprostejša spletna orodja za komuniciranje so: šolska elektronska pošta, Padlet, Tricider, Mentimeter. Bolj pa priporočamo uporabo spletnega učnega okolja, ki omogoča celovitejše vodenje učnega procesa in uporabo preprostih rešitev, ki jih ponujajo. Seveda tudi to zahteva nekaj časa, saj se je potrebno z učenci vpisati, potem jih naučiti uporabe in samostojnega dela, najprej s podporo staršev, nato pa z vse manjšo, da učenci postanejo samostojni na novi učni poti. Na voljo je več spletnih učnih okolij, v katerih je na voljo veliko različnih orodij za celovito izobraževanje na daljavo. V naših posnetkih si lahko ogledate njihovo uporabo, učiteljice tudi povedo, kako so se lotile dela z učenci:
Google učilnica - vodič in posnetek OŠ Bršljin je v mapici Posnetki videokonferenčnih predstavitev po dnevih , v mapici najdete tudi predstavitev dela v Microsoftovem O365 v posnetku OŠ Dobje povezava na navodila, in Arnes učilnice ali SeeSaw posnetek in vodič OŠ bratov Polančičev.

Nekatere šole uporabljajo poleg svojih spletnih strani tudi svoje profile na Facebook-u in Instagram-u za komunikacijo s starši, kjer objavljajo dnevne izzive učiteljev, nanje pa starši delijo komentarje. Nekateri uporabljajo tudi Viber, Messenger, WhatsApp, Skyp, a pri vseh teh aplikacijah je potrebno upoštevati starostne omejitve uporabe.