Izbira besedil in knjig ter oblikovanje navodil za samostojno delo učencev

Izbira besedil in knjig ter oblikovanje navodil za samostojno delo učencev

Katarina Podbornik írta időpontban
Válaszok szám: 1

Kako izbirati besedila in knjige ter oblikovati navodilo za samostojno branje, ko učenci nimajo dostopa do knjig in besedil v fizični obliki? Katere spletne vire ponuditi učencem razredne stopnje?

Válasz erre: Katarina Podbornik

Odg: Izbira besedil in knjig ter oblikovanje navodil za samostojno delo učencev

Katarina Podbornik írta időpontban
V času, ko se vsi trudimo, da bi vzgojno-izobraževalni procesi na daljavo potekali kakovostno in so knjižnice zaprte, nam digitalne knjižnice omogočajo dostop do njihovih vsebin in zbirk gradiv tudi za mlajše učence. Poleg teh zbirk in vsebin se za učence razrednega pouka lahko poslužujemo vsebin RTV-ja povezanih z branjem in poslušanjem, branja e-učbenikov …

Pri oblikovanju navodil za učence upoštevajmo dejstvo, da nimajo vsi enakih možnosti dostopa do spleta in rabe naprav. Prav tako pri oblikovanju navodil za različne dejavnosti upoštevajmo, da učenec pri vseh predmetih bere, posluša, piše in govori.

Priporočila za branje v 1. in 2. razredu:
Učenci prvih razredov so v fazi učenja branja, zato je pri podajanju navodil za branje treba biti na to pozoren. Za urjenje tehnike branje lahko berejo časopisje, napise po hiši, reklame, kratka besedila, slikopise in njim primerne spletne povezave (npr. www.Frepy.eu ). Učence, ki se srečujejo s težavami pri usvajanju tehnike branja lahko usmerimo v učni pripomoček Kobi (https://kobiapp.io/sl/).

Navodila glede branja književnega besedila, naj vodi priporočilo, da je književna besedila v tej starostni stopnji bolje brati na “ papirju” zaradi recepcije besedila, vendar pa je treba biti pazljiv pri predlaganju besedila za branje, saj nekateri otroci književne zbirke nimajo ali pa niso primerne oz. kakovostne. V tem primeru jim ponudimo v branje preverjene, njim primerne vire za digitalno branje (več informacij še sledi).

Primer navodila, ki ga lahko damo prvošolcem in drugošolcem za utrjevanja tehnike branja in pisanja:
- Danes si kuharski pomočnik. Pojdi v kuhinjo, razišči police, preberi imena na škatlah izdelkov v kuhinji. V svoj zvezek nariši nekaj teh izdelkov, prepiši imena, če pa zmoreš, napiši še besede ali povedi.

Primer navodila za branje književnega besedila, ki ga izberemo glede na poznavanje predznanja učencev:
- Preberi/poslušaj besedilo na povezavi: https://www.lahkonocnice.si/pravljice?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG-hmMKhquWM8-Ay7OaaKpwU9YLsAsWnWj-e28qkAxoMK1i6eSNNKXBoCP7EQAvD_BwE Po branju/poslušanju nariši, zapiši, pripoveduj, naredi žepno pravljico (Na majhen list nariši dogodke iz pravljice, spravi pravljico v žep in jo pripoveduj nekomu ali svojemu medvedku).

- Oglej si izbrano lutkovno predstavo https://www.lg-mb.si/novice/predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor-na-rtv-slo/ in ustvari novo predstavo. Premisli, kdo bo v njen nastopal, kaj imaš na voljo za izdelavo lutk (uporabi vrečke, rokavice, nogavice …). Ustvari svoje gledališče in povabi vse na predstavo.

Navodila za tako dejavnost lahko učencem 1. in 2. razreda podamo preko kratkega jutranjega posnetka in tako neposredno nagovorimo učence. Primeri takih navodil pred ali po branju učenca zaposlijo za več ur, zato dodatnih šolskih dejavnosti v tem dnevu ne potrebuje. Z njimi pokrijemo cilje večih področij in predmetov.
----------------
Priporočila za branje v 3., 4., 5. razred:
Namen branja v 3., 4. in 5. razredu je poleg utrjevanja tehnike branje prvenstveno učenje z branjem in interpretacija besedila ter branje za razvedrilo. Tudi v teh razredih delimo branje umetnostnih in neumetnostnih besedil. V teh razredih že z branjem učiteljevih navodil za dejavnosti, ki jih moram opraviti učenec prebere veliko besedila in uri tehniko in branje z razumevanjem.

Primer navodila za branje za učenje ter branje za razvedrilo:
- V Izodromu na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174679849 si oglej prispevek o razliki med toploto in temperaturo. Po ogledu posnetka zapiši v svoj zvezek, kako bi s svojimi besedami pojasni razliko med toploto in temperaturo. Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit5/1334/index.html preberi še kaj o temperaturi in toploti in naredi miselni vzorec svojih zapiskov.
*Digitalna knjižnica Slovenije s svojimi vsebinami in z dostopnostjo gradiv v digitalni obliki lahko v tem času zagotovi gradiva, ki jih potrebujejo otroci. Na povezavi www.dlib.si ponuja ogromno zbirko digitaliziranega in e-gradiva: od starih časopisov, knjig, razglednic, vedut in zemljevidov, pa do sodobnih strokovnih in znanstvenih člankov ter publikacij.

Primer navodila za branje književnega besedila v 3., 4. in 5. razredu v več dnevih je objavljen na povezavi: https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=321258. Primer se nanaša na branje v 4. razredu in se ga da prilagoditi za uporabo v 3. ali 5. razredu. Pri prilagoditvi upoštevamo bralne izkušnje otrok. Besedilo za branje je dostopno preko spletnega portala https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran. Besedilo želenega besedila, lahko iz tega vira učencem posredujemo tudi v pdf obliki.