Seminarji

Seminarji

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

Spoštovane kolegice in kolegi.

Čas, z vidika šolskega dela, ni najbolj primeren. Pravočasnost sporočila, z vidika šolskega načrtovanja, ni najbolj ustrezna. Vendar smo se ob ponudbi sredstev EU vseeno odločili za pripravo seminarjev za osnovnošolske in srednješolske geografe.

Vabimo vas na osemurni seminar - 4 ure v živo popoldne med 14.30 in 18.00  in 4 ure v spletni učilnici.

Temi (bo)sta zelo pomembni:

- praktična raba informacijske tehnologije za pouk geografije;

- razmislek o uresničevanju učnega načrta in njegovo morebitno spreminjanje. Minister je napovedal spremembe, uvedel se bo novi predmet domovinska vzgoja, ki bo verjetno zarezal v obstoječi predmetnik in obstoječe število ur.

Srednješolsko bo 11. aprila 2019 v Ljubljani ob 14.30.

Osnovnošolska pa 24. aprila 2019 v Ljubljani in 25. aprila v Pesnici pri Mariboru.

Vabili  s podrobnejšim programom in napotki za prijavo v sistem Katis sta v prilogi.