4. Fabianijev bienale

4. Fabianijev bienale

von Igor Lipovšek st. -
Anzahl Antworten: 2

Ker je v geografiji vprašalnica "zakaj"  pomembnejša od vprašalnic "kje in kaj", vas obveščamo s te strani.

Zakaj - torej:

 • ker je izdelovanje prospekta ena od priporočenih dejavnosti v učnem načrtu;
 • ker se domača pokrajina/kraj najpogostejša besedna zveza oz. sintagma v učnem načrtu;
 • ker je sposobnost oblikovanja geografskega opisa ena od temeljnih zahtev učnega načrta;
 • ker se pokrajinotvorne elemente oz. dejavnike učenec lažje (na)uči in razume, ob domači pokrajini kot tuji pokrajini ali celo "na suho" oz. na pamet;
 • ker z izdelkom učitelji najbolje preverimo ali, kaj in kako učenec dosega cilje učnega načrta;
 • ker je prospekt medpredmetni izdelek;
 • ker je lahko pouk geografije bolj pester, pristen in prepričljiv;
 • ker poleg terenskega tekmovanja, ki poteka ravno danes, omogoča takmovanje v namizni izrazni obliki;
 • ker z vsako takšno dejavnostjo šolski ugled geografiji raste;
 • ker sta si ga zmislil učiteljski kolegici;
 • ker ima tradicijo;
 • ker smo vas o tem obvestili že na študijskih srečanjih in želimo natečaj razvijati in imamo z njim še velike načrte. Tu se bom ustavil, da me Mirsad - tisti z vremensko hišico, nasprotno od mene človek kratkih besed in hitrih dejanj - zaradi gostobesednosti ne bo spet upravičeno kregal; in numerološko se ne bi spodobilo pisati še 13. vrstice.  

Zato - vabljeni, da se odzovete na:

Kaj - 4. Fabianijev natečaj za geografski prospekt - obširneje v priponki

Kje - Štanjel, Kras

Kdaj - do 15. junija 2016

P.S. Kako bi se lotil, če bi bil jaz učitelj (pa nisem več in je morda nespodobno, da vam kar koli predlagam).

a) v ocenjevalna merila bi zapisal tudi ocenjevanje geografskega izdelka (plakata, poročila, izdelka, raziskovalne naloge, opisa ...)

b) povedal bi učencem, da bomo v prihodnjih štirih urah pri pouku geografije izdelovali geografski prospekt in ga ocenili (merila: oddal ga je - 2; upošteval je razpisna navodila - 3; izbrani so prepričljiva izrazna sredstva (ne preveč, ne premalo/jhna) - 4; izrazna sredstva so povezana v celostno geografsko zgodbo - 5)

c) ocenil bi prospekte

č) naredili bi razstavo. Prosil bi učence, naj napišejo odziv trem prospektom (da bi bil vsak prospekt odzvan, bi moral vsak učenec zapisati mnenje o prospektih treh sošolcev, ki so po abecedi za njim). Na zeleni listek bi napisal eno dobro lastnost, na rumenega predlog za izboljšanje in ga prilepil na ali ob prospekt.

d) z učiteljskega vidika bi komentiral odzive tako, da bi vpletel zgolj po en odziv (bodisi hvalo, bodisi predlog) vsakega učenca.

e) ponudil bi učencem, da doma dopolnijo (popravijo, spremenijo) prospekt in izboljšajo oceno.

f) avtorje najboljših treh bi vprašal, če jih lahko prijavim za Fabianija.

g) z voljnimi bi se dvakrat za deset minut srečal še z likovnikom in se pogovoril, kako je možno prospekt nadgraditi.

h) poslal bi izbrane prospekte v Komen.

i) pogovarjal bi se s kolegi o izzivih in problemih tovrstnega pouka. Kar v tej spletni učilnici. Kot temo drugega, dopisnega - virtualnega študijskega srečanja, ki ga bomo začeli 1. februarja 2016.  


Als Antwort auf Igor Lipovšek st.

9. mednarodni bienale otroškega prostorskega oblikovanja in 6. ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja Po Fabianijevih poteh

von Igor Lipovšek st. -

Spoštovani, zaradi koronske krize natečaj Ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja še vedno poteka.

Kljub napovedim, da bomo dogodek zaključili do marca, nam to ne bo uspelo. Koronavirus ne popušča, šole so zaprte. Zaradi neugodne epidemiološke slike smo se organizatorji odločili, da še enkrat prestavimo rok za oddajo izdelkov, tokrat na konec šolskega leta.
10. junija 2021 naj bodo likovni in geografski izdelki oddani. Takoj zatem bo komisija pregledala prispele predstavitve. Vsa dela, ki ste jih že poslali, bodo vključena pri izboru del. Torej: dobrodošlo je tisto, kar ste že pripravili, in tisto, kar še boste.
Zaključek projekta in podelitev nagrad predvidevamo v oktobru 2021.
Organizacijski odbor

Als Antwort auf Igor Lipovšek st.

6. ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja

von Igor Lipovšek -
Spoštovani, kot kaže bo tokrat uspelo. Pred počitnicami bi radi opravili ocenjevanje, svečana podelitev pa bo jeseni.

6. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH z naslovom USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA je na voljo še 3 tedne. Če ste v času od prejšnjega obvestila uspeli narediti še kaj, vas prijazno prosimo, da pošljete.

Razpisno besedilo ostaja enako, le datumi so drugačni.

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Izdelke oz. prijave pošljite do 12. 6. 2021 na naslov: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja.

Lepo vas pozdravlja organizacijski odbor štirih ustanov in vam želi uspešno delo v maju in juniju.