Videokonference z učitelji 2021/2022

Posnetek videokonference: Sodelovanje in personalizacija v učnem procesu na razredni stopnji v spremenljivih razmerah (Nina Novak in Andreja Perkovič)

Posnetek videokonference: Predstavitve primerov spremljanja napredka vsakega otroka ter izvedbe diferenciacije (Katarina Dolgan, Vanja Kolar Ivačič)

 

Posnetek videokonference: Kako skrbeti za motiviranost za branje v učilnici in na daljavo? (Mojca Pažon Čonžek, Sandra Mršnik, Nina Novak)


Posnetek videokonference: Kaj smo in česa nismo povedali o ocenjevanju?  (Katarina Podbornik, Renata Zupanc Grom, Nina Novak)


Posnetek videokonference: Učna gradiva na razredni stopnji (Nada Nedeljko, Mihaela Kerin, Katja Lang, Romana Fekonja)