Infografike: koraki reševanja problemov, digitalna orodja, prečne veščine

V mapi najdete infografike (mini plakate), ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju in evalvaciji STEM-učnih enot.