Trajnostni razvoj - gradiva

V mapi so zbrana gradiva, ki vam bodo v pomoč pri razvijanju ciljev trajnostnega razvoja oz. pri iskanju problema, ki ga boste v okviru STEM-učne enote reševali.