GRADIVA IN ZAPISKI videokonferenčnih srečanj z učitelji

V času izobraževaja na  daljavo izvajamo vidokonferenčna srečanja z učitelji. Poleg tematskih predstavitev, so srečanja namenjena tudi diskusiji. V tem poglavju objavljamo gradiva in povzetke diskusije.