Naloga - rt Madonna

Učencem razdelimo zemljevide in kompase.

Naloga:

- poišči stojno točko, 

- določi lego točk glede na smeri neba (mesta, vidni objekti, gorovja,...),

- določimo učenca, da nas s pomočjo branja zemljevida pripelje nazaj do Tartinijevega trga (po poti mimo cerkve sv. Jurija).