Škofja Loka - reši naloge

ŠKOFJA LOKA

1. Ob sotočju katerih rek je nastala Škofja Loka?
_______________________________________________________________1/

2. Kaj je sotočje?
_______________________________________________________________1/

3. V katero reko se izliva Sora in kje se to zgodi?
_______________________________________________________________1/

4. Škofjeloško ozemlje je bilo v srednjem veku last škofov iz nemškega mesta Freising. Razloži od kod izvira ime Škofja Loka?
________________________________________________________________
________________________________________________________________2/

5.V muzeju je bogata kulturnozgodovinska zbirka. Posebno mesto zavzema soba kjer je predstavljen pisatelj in politik:

a. Ivan Cankar
b. France Prešeren
c. Ivan Tavčar 1/