5. UČNI LIST

UČNI LIST

Ime in priimek: _______________

5. postanek: TOMAJ

Kdaj so zgradili hišo (Kosovelovo domačijo) v Tomaju? ____________________________

________________________________________________________________________

Kdo je s predmeti predstavljen v spominski zbirki družine Kosovel? __________________

K imenom pripiši vlogo v družini (oče, mati, hči, sin) in poklic posameznega družinskega člana.

Anton Kosovel ___________________________________________________________ 

Karmela ___________________________________________________________

Katarina __________________________________________________________ 

Srečko  __________________________________________________________ 

Anica ___________________________________________________________

Tončka  ___________________________________________________________ 

Dobro si oglej grob družine Kosovel in nariši družinsko drevo.