4. UČNI LIST

UČNI LIST

Ime in priimek: _______________

4. postanek: VAS KRIŽ

Razglej se po vasi in skiciraj značilno kraško hišo. Označi njene posebnosti.

Razmisli, zakaj so kraške hiše tako grajene.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Katero stavbo si še opazil v vasi? _________________________________________________

____________________________________________________________________________