3. UČNI LIST

UČNI LIST

Ime in priimek: _______________

3. postanek: ŠMARJE PRI SEŽANI

1. Pozorno si oglej vaške portone – mogočne vhode na dvorišča.

 S svinčnikom nariši značilen kraški porton.

Čemu so služili? ______________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Dopolni.

Podružnična cerkev Marije ______________ je ena najbolj značilnih _____________ cerkva. ________ – bogastvo kraškega sveta je tu prišel do izraza, kakor nikjer drugje.

Šmarje leže na položnem pobočju Male _________. Šmarci so imeli radi svojo cerkev – o tem priča njena _____________. Ko so jo leta _______ pozidali, kakor pravi napis nad šilastim ________ v cerkev, je imela že sedanje mere: ____ m dolžine in ___ m širine. Sprva šilasta ________ okna so kasneje __________, kakor se vidi na zunanjščini _____________. Zamenjali so tudi stari _________ in napravili novega, značilnega za _____________ cerkve; tukaj mu pravijo _____. To je pravzaprav podaljšana in lepo zaključena ______ pročelja, ki ima ____ line in v njih dva _________. Ti ''popravki'' so nastali leta ______. Kasnejšega nastanka je tudi lopa nad __________, ki s svojimi ______ lepo popestri pročelje. Zunanjščina kljub nekaterim prezidavam še vedno spominja na pozno __________, ko je cerkev nastala.
Cerkev Matere božje v ___________ (staro ime za to svetišče) je bila nekoč zelo poznana in obiskovana božja pot. Redovnike so živeli v stavbi poleg cerkve - ___________.
Kakor mnoge druge večje _______ poti je tudi šmarsko prizadela prepoved ______________.

Nariši cerkev (označi primorske značilnosti) in kaščo.

cerkev Marije vnebovzete

kašča