2. UČNI LIST

UČNI LIST

Ime in priimek: _______________

2. postanek: SEŽANA

1. Oglej si zunanjost Kosovelove knjižnice Sežana. Kaj si prebral

- levo od vhoda? ______________________________________________________________

- na balkonu nad vhodom? ______________________________________________________

- desno od vhoda? ____________________________________________________________

*Izziv: Kako razumeš prebrano? Razloži.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Dopolni.

Srečko Kosovel se je rodil 18. marca _______ v ____________na Krasu. Leta 1908 se je z narodno zavedno učiteljsko družino preselil v __________, kjer je obiskoval ___________šolo.

Leta 1916 je začel obiskovati ___________ v Ljubljani. Leta 1920 je začel sodelovati v srednješolskem _________________ krožku in v dijaških glasilih, poleg tega pa je začel izdajati tiskan dijaški list ______ ______. V starosti 18 let je prvič objavil neko svoje delo, odtlej pa je objavljal v različnih revijah. Istega leta je _____________ in se vpisal na ljubljansko _____________ fakulteto, kjer je študiral _____________, ____________ in _____________ ter ob tem poslušal tudi predavanja iz ________________ ________________, _______________ ______________ in ______________. Okoli sebe je zbiral mlade literate in gledališčnike, leta 1925 pa je s to skupino ljudi prevzel mesečnik __________ in postal njen _____________.

Proti koncu študija je imel vse večje težave z zdravjem. Preživljal se je z _______________ in __________ter pripravljal zbirko Zlati čoln, ki pa ni izšla in ni ohranjena. V osmem semestru je hudo zbolel in se vrnil k staršem v __________, kjer je 27. maja _______ umrl za posledicami _____________. Na pogrebu so mu prijatelji v grob spustili šopek s _______________ trakom, zato so _______________ policisti pogrebce razgnali.

Pesništvo je v njegovem življenju zavzemalo pomemben del že od zgodnjih šolskih let. Svoje delo je osredotočil predvsem v ______________-_______________krožku _______ _________, snoval literarne in kulturne načrte ter na _______________ večerih nastopal z načelnimi predavanji in recitacijami. Prav ta krožek je prevzel borbeno kulturno revijo ____________, kjer je najvidneje izpovedal svoj socialni in duhovno borbeni nazor.

V zgodnjem obdobju svoje ustvarjalnosti je pisal zlasti _________ pesmi, v katerih kot motivi prevladujejo zlasti vdanost v opojno lepoto stvarstva, bolečina lastne samote in skrite ljubezni oziroma strah pred praznoto sedanjosti ter otroška misel na mater. Opisuje tudi kraško __________, v kateri je odkrival mir in ubranost. Med njegovimi impresionističnimi pesmimi je malo čistih impresij, saj se vtisi, položaji in prizori iz zunanjega sveta mešajo z miselnimi prvinami, tako da impresionizem dobiva ekspresiven značaj. Za mnoge pesmi je značilno ___________ vzdušje in ___________ slutenje.

V drugem obdobju se je Kosovel seznanjal z evropsko ____________________ literaturo. To obdobje zaznamuje boj za socialne, kulturne in duhovne vrednote, obsodba sodobnega življenja ter iz tega izvirajoče pričakovanje _______________ materialistične Evrope.

Kosovelova literarna zapuščina je nadvse bogata, saj se kaže kot mnogoplasten ustvarjalec, ki je kljub kratkemu življenju dosegel izreden pesniški in svetovnonazorski razvoj ter dosegel izredne kvalitete, ki odmevajo tudi v mednarodnem prostoru. Njegovo pesniško delo je plod številnih obsežnih in poglobljenih študij. Kosovelova poezija je prevedena v več jezikov.

Vir za izdelavo učnega lista: http://sl.wikiversity.org/wiki/Sre%C4%8Dko_Kosovel