ORGANIZACIJA IN NAMEN (CILJI EKSKURZIJE)


Organizacija celodnevne ekskurzije:
Čas izvedbe: 12. 3. 2013 (spomladanski KD)
Zbor pred šolo: 7.30
Odhod do Križevniške ulice: 7.45 (peš)
Odhod s parkirišča pred NUK-om v Sežano: 8.30 (organiziran avtobusni prevoz)
Prihod v Sežano: 9.45
Odhod iz Tomaja: 16.45 (organiziran avtobusni prevoz)
Prihod v Ljubljano: 18.00
Cena: 10 evrov (plačilo po položnici)

Predmet:
slovenščina
(delno medpredmetno: zgodovina, geografija, naravoslovje, likovna vzgoja, športna vzgoja)
Tema: Srečko Kosovel
Razred: 9. razred OŠ
Učni cilji:
- učenci spoznajo življenje in delo Srečka Kosovela;
- seznanijo se z literarnim obdobjem, v katerem je deloval;
- napišejo potopis

Namen in cilji ekskurzije:
- prehodijo pot, po kateri je Srečko Kosovel hodil iz Tomaja, kjer je bila domačija, v šolo v Sežano;
- začutijo naravo, ki je bila vir navdiha za Kosovelovo pesnjenje;
- ogledajo si Križevniško ulico v Ljubljani, kjer je nekaj časa bival in ustvarjal, pesnikovo rojstno hišo v Sežani, druge znamenitosti na njegovi pešpoti (vas Šmarje, vas Križe, rastlinje, okoliške hribe) ter njegovo domačijo in grob v Tomaju;
- prepoznajo primorske arhitekturne značilnosti;
- prepoznajo geografske značilnosti pokrajine.