Ekskurzija v Rakov Škocjan in Cerkniško jezero

Domača naloga::

Po končani ekskurziji v desetih dneh pripravijo opis ekskurzije. Naloga mora imeti:

·naslov, datum nastajanja, ime in priimek avtorja,

·zemljevid krajev, kjer bomo hodili,

·opis ob posameznih točkah,

·literatura, če jo je učenec uporabil

Več naj bo fotografij in skic, manj teksta.