Oris poglavij

 • Splošno

  Sprehodili se bomo po Preddvoru in okolici. Najprej nas bo avtobus odložil v kraju Potoč, kjer bomo šli na ogled gradu Turn. Potem gremo peš do Orjaške (ameriške) sekvoje in jesenovega drevoreda ob gradu Hrib, ob jezeru Črnnava, kamor gremo naprej. Tam bomo pojedli malico. Po malici gremo nato peš še do cerkve sv. Petra v centru Preddvora. Tam nas bo pobral avtobus in se vrnemo nazaj v šolo.

  Časovni potek:

  8.00 odhod izpred šole

  8.45 prihod v Potoče

  9.00 ogled gradu Turn

  9.30 predstavitev Josipine Turnograjske

  10.00 odhod proti ameriškim sekvojam

  10.30 ogled Orjaških sekvoj in drevoreda, aktivnosti

  11.15 odhod proti jezeru Črnava

  11.30 malica ob jezeru

  12.00 sprehod okoli jezera in naprej do cerkve sv. Petra

  12.30 Ogled cerkve in razlaga zanimivosti

  13.00 odhod proti šoli

  13.45 prihod v šolo

  Cilji: Učenci spoznajo, da je lega Preddvora bila vedno zanimiva iz strateškega vidika, zato je tukaj več gradov. Spoznajo zgodovino gradu Turn in njeno prebivalko pesnico Josipino Turnograjsko, ki je bila Prešernova sodobnica.

  Od blizu vidijo neavtohtono drevesno vrsto ameriško sekvojo, ter spoznajo, zakaj je tukaj nasajena

  Slišijo zgodbo o nastanku jesenovega drevoreda, ki ima simboličen pomen za mladoporočence.

  Slišijo še eno legendo - o nastanku "Hudičevega bošta" - gozdnem osamelcu na pobočju Zaplate.

  Vidijo uporabnost umetnega jezera s turističnega vidika.

  Spoznajo kulturno in zgodovinsko vrednost cerkve Sv. Petra

  So fizično aktivni - hoja v naravi.

  Avtor ekskurzije: Luka Planinc

 • Grad Turn

  Grad TurnPrvič se omenja leta 1408, v sedanji zasnovi pa je bil zgrajen verjetno v 14. stoletju. Valvasor datira obstoj gradu Turn v 12. stoletju in kot lastnike navaja kranjske krajišnike Andechs-Merance. V zgodnjem 15. stoletju je prišel v last grofov Celjskih. Originalni grad je bil močno poškodovan leta 1439, za časa bojev med Habsburžani in Celjskimi, leta 1473 pa so ga poškodovali tudi Turki med svojim plenilskim pohodom po Kranjskem. Po izumrtju Celjskih grofov leta 1456 je grad v skladu z določili habsburško-celjske dedne pogodbe prešel v last Habsburžanov. Cesar Maksimiljan I. ga je leta 1500 prodal lokalnemu plemiču Juriju von Egkhu, ki je bil takrat generalni upravitelj habsburških posestev na Kranjskem in je posedoval tudi več gradov v pokrajini, vključno z Brdom pri Kranju. Von Egkh, kranjski deželni vicedom, je grad ponovno pozidal in obnovil, pri čemer je uporabil nekaj renesančnih arhitekturnih dodatkov. Egkhi so ostali lastniki do 1677, ko so gopostvo kupili Dinzli pl. Angerburgi. Leta 1788 ga je podedoval Vincenc pl. Gandin, ki ga je že leta 1793 prodal Martinu Urbančiču, ki je bil tudi upravitelj Brda pri Kranju. Urbančič je bil ded kasnejše znane slovenske pesnice in pisateljice Josipine Urbančič - Turnograjske, ki se je v gradu rodila leta 1821. Od Janeza Nepomuka Urbančiča je leta 1909 grad kupil Oton pl. Detela, pripadnik lokalnega slovenskega plemstva. Po drugi svetovni vojni je komunistični režim razlastil družino Detela in jo izgnal iz gradu, sam grad pa so nacionalizirali in ga sprva uporabljali kot vojašnico Jugoslovanske ljudske armade. Po letu 1962 je v gradu dom starejših občanov.

  vir besedila: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Turn

  vir fotografije: http://www.preddvor-tourism.si/e_files/content/grad-turn2.jpg


 • Orjaška sekvoja in jesenov drevored

  Sekvoje niso ravno značilne za naše okolje, zato je njihova visoka in elegantna drža vredna občudovanja, tako s strani domačinov kot tudi turistov, že več kot sto let. Drevo je sicer značilno za območje Kalifornije, a so ga na začetku 19. stoletja pomembnejši Evropejci začeli vključevati v svoje prestižne parkovne celice, katerih ostanke lahko občudujemo še danes. Ta vrsta dreves (Orjaška sekvoja ali mamutovec)  spada v rod visokih dreves, ki pogosto dosežejo zelo visoko starost – tudi do 4000 let v predelih, od koder izvirajo, pri nas pa le malo več kot stoletje in pol. Mogočne veje in krošnje sekvojam omogočajo, da vpijajo vlago tudi iz ozračja, tako da drevesu ni potrebno transportirati vse potrebne vode iz korenin.

  Sekvoje v Preddvoru so precej nižje od sekvoj velikank v Ameriki. Orjakinje rastejo na začetku parkirišča hotela Bor, kjer se nahaja tudi zanimiv park gradu Hrib in znotraj katerega lahko mimoidoči občudujejo tudi druga drevesa. Sekvoje so pri nas zakonsko zaščitene. Nasad sekvoj je nastal v času, ko je bilo vključevanje sekvoj v življenjske ekosisteme po Evropi v modi: točna letnica, ki se nanaša na nasad, je 1840. Na obstanek preddvorskih sekvoj pa še danes močno vplivata ugodna klima v zaledju gorskih verig in dovolj velika količina dežja.

  Sekvoja v preddvoru

  Beli ameriški jesen je razširjen v Severni Ameriki in na vlažnih tleh zraste do 40 m. Listi so do 30 cm dolgi, cvetovi se pojavijo pred listi. Drevored je bil sprva sestavljen samo iz belega jesena, zaradi nestrokovnega vzdrževanja dreves pa danes v tem drevoredu najdemo tudi druge drevesne vrste (lipa, gaber…).

  Jesenov drevored si lahko ogledate pri jezeru Črnava, značilno zanj pa je, da se mu veje na vrhu prepletajo. Če gresta mladoporočenca skozi ta drevored, jima je zajamčena 50-letna zvestoba.vhod v drevored

  vir slik in besedila: http://www.preddvor-tourism.si/naravne-znam.html

 • Jezero Črnava

  jezero ČrnavaJezero Črnava je nastalo z zajezitvijo potoka Bistrica pri gradu Hrib pri Preddvoru. Jezero in okolica so zelo lepo urejeni in so priljubljena izletniška točka. Okoli jezera je urejena sprehajalna pot. Grad Hrib je danes preurejen v gostinski objekt (bližnji hotel Bor), v njem organizirajo tudi poroke. Znamenitost gradu je stari grajski drevored. Jezero Črnava je danes dolgo skoraj 250m in široko več kot 100m s površino okoli 1ha. Globina jezera presega 6m v južnem delu. Severni del jezera je zelo plitev, okoli 1m in ima poleti nekoliko hladnejšo vodo pritoka Bistrica. Jezero Črnava ima tudi v poletni vročini presenetljivo čisto in bistro vodo, najverjetneje je to zasluga vodnih rastlin.

  vir besedila: http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/SPZ-PAS/pdf/088_Crnava.pdf

  Vir fotografije: http://www.slovenijanadlani.si/wp-content/uploads/2012/08/matej-vranic-jezero-crnava.jpg

 • Cerkev Sv. Petra

  cerkev sv. Petra

  Cerkev sv. Petra se nahaja ob graščini v samem središču naselja. V pisnih virih se prvič omenja v letu 1156. V času turških vpadov je bila zgradba dodatno utrjena. Iz tega obdobja se je ohranil zvonik (1505), ki ima strelne line in del tabornega obzidja. Sedanjo baročno podobo je župnijska cerkev dobila leta 1751. Cerkvena notranjost je opremljena v baročnem slogu. Zanimivi sta slika Zadnja večerja in slika sv. Petra, ki ju je naslikal Janez Wolf (1825 – 1884). 
  Nasprosti cerkve je kapelica, ki je poslikana s freskami kranjskega slikarja Leopolda Layerja (1752 – 1828). V času srednjega veka so prebivalci sezidali dosti manjših cerkva na bližnjih, vendar ne na strmih in preveč visokih gričih. Obzidali so jih z visokim obzidjem. Domačini so se v njih zbirali, ko so bili turški vpadi. Turki so skozi Preddvor šli večkrat, nazadnje leta 1491.

  vir besedila: https://kraji.eu/slovenija/preddvor_cerkev_sv_petra/slo

  vir fotografije: https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/zupnija/zupnija-preddvor