Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzijo pričenjamo z odhodom izpred Osnovne šole Naklo ob 7.30. 

  Ekskurzija je interdisciplinarna. Spoznavali bomo zgodovinske, geografske in nekatere biološke značilnosti na poti.

  Pot nas bo vodila po avtocesti proti Kranjski gori. Naša prva postojanka bo jezero Jasna, kjer bomo tudi pomalicali. Pot bomo nadaljevali proti prelazu Vršič. Po nekaj prvih prevoženih serpentinah si bomo ogledali Rusko kapelico, nato pa se zapeljali do vrha Vršiča. Med potjo na Vršič bomo opazovali spreminjanje rastlinskih pasov, na vrhu prelaza pa opravili še orientacijo.

  Z najvišje točke Vršiča se bomo spustili proti dolini Trenta. V Trenti si bomo obiskali Informacijsko izobraževalno središče TNP Trenta, nato pa pot nadaljevali po dolini Soče. Ob Soči si bomo pogledali njena korita in se ustavili v bližini Bovca še v muzeju na prostem Ravelnik. 

  Po ogledu Ravelnika se bomo odpravili nazaj proti Naklem. Tokrat nas bo pot vodila čez Predel, mimo Trbiža ter po Zgornjesavski dolini do priključka avtoceste pri Hrušici. Po avtocesti se bomo vrnili v Naklo okrog 17.00.

  7.30 - odhod izpred oš Naklo

  9.00 - 9.30 - jezero Jasna

  10.00 - 10.15 - Ruska kapelica

  11.00 - 11.30 - Vršič (orientacija) 

  12.00 - 14.00 - informacijsko izobraževalno središče TNP

  14.15 - 14.30 - velika korita Soče

  15.00 - 15.45 - muzej na prostem Ravelnik

  15.45 - vožnja proti domu

  Cilji ekskurzije:

  - učenci opišejo gradnjo ceste na Vršič in pomen Ruske kapelice,

  - učenci razložijo spreminjanje rastlinskih višinskih pasov,

  - učenci opišejo dolino Soče in njene lepote,

  - učenci poznajo linijo Soške fronte in njene posebnosti,

  - učenci si ogledajo korita Soče in razložijo njihov nastanek,

  - učenci se orientirajo s pomočjo kompasa in zemljevida.


  Avtor ekskurzije: Jasna Omerzu

 • Jezero Jasna

  Jezero Jasna je ime dveh med seboj povezanih umetnih jezer, ki se nahajata v bližini Kranjske Gore ob cesti na prelaz Vršič. Jezeri sta za potrebe turizma urejeni ob sotočju Male in Velike Pišnice. Ob sotočju je še manjši naravni kanjon in nekoliko skrita Hidroelektrarna Kranjska Gora (wikipedia, citirano 17.4.2019).
 • Ruska kapelica

  Ruska kapelica je kapelica, postavljena v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Kapelica je urejena v pravoslavnem slogu, ki izraža vero vojakov, ki so na tem mestu preminili. Zgradili so jo leta 1916. Od njej pa je tudi grob teh vojakov. Spomenik na grobu je v obliki piramide z napisom v ruščini: »Sinovom Rusije«. Natančno število umrlih vojakov ni znano, domneva pa se, da je med gradnjo ceste umrlo od 170 do 300 ruskih in od 10 do 80 avstrijskih vojakov. Ruska kapelica je vpisana v Register kulturne dediščine Slovenije kot kulturni spomenik lokalnega pomena (wikipedia, citirano 3. 5. 2019).
 • Trenta

  Trenta je ledeniška dolina v Triglavskem narodnem parku v Julijskih Alpah in predstavlja najvišji predel Soške doline.

  Dolina Trenta je poleg živinoreje (ovčarstvo in kozjereja) ter pridelave sira, življenjsko odvisna od turizma, ki pa ga je mogoče izkoriščati le v pozno pomladanskih mesecih, poleti in zgodaj jeseni. Odvisna pa je tudi od odprtosti edinih dveh cest, po katerih se v dolino lahko pride, to je preko prelazov Predel in Vršič (wikipedia, citirano 3. 5. 2019).

  V informacijskem centru v Trenti bomo imeli predstavitev Triglavskega narodnega parka. Ogledali si bomo muzej, izvedeli nekaj o reki Soči in ekologiji.

  Naša naslednja postojanka so velika korita Soče. Velika korita Soče se nahajajo na reki Soči pri dolini Lepene. Korita so plitve in ozke skalnate doline s prepadnimi stenami. Velika korita Soče so dolga 750 metrov, obdajajo pa jih stene v višino od 10 do 15 metrov. Globina narašča ob strugi navzdol in je močno odvisna od količine vode, ki niha za dobrih 10 metrov. V suhi dobi so korita napolnjena okoli 3 metre visoko, ob povodnjih pa do vrha ali celo preplavljena. 

 • Muzej na prostem Ravelnik

  Med vsemi zgodovinskimi dogodki v dolini Soče najbolj izstopa Soška fronta. Po vstopu Kraljevine Italije v 1. svetovno vojno se je na meji med Avstro-Ogrskim cesarstvom odprla 90 km dolga fronta od Julijskih Alp do Jadrana, ki je zajela tudi naše kraje.

  Na Bovškem so med prvo svetovno vojno potekali krvavi spopadi med italijanskimi napadalci in avstro - ogrskimi branilci. Ravelnik in Stržišče sta manjša hriba na Bovškem polju na katerih so avstro-ogrski branilci postavili oporišče. Od tu so branili cesto čez prelaz Predel in kasneje cesto čez prelaz Vršič. Obe cesti sta bili izjemnega pomena za preskrbo vojakov na Soški fronti, saj so vojaki vsak dan potrebovali ogromne količine municije, hrane in zdravil. Oporišče na Ravelniku je odigralo veliko vlogo v 12. soški bitki, znani tudi kot Čudež pri Kobaridu.